CV Henk

Ondernemer, organisator en adviseur

Van 1994 tot heden werkzaam met het bureau Community Partnership Consultants (CPC), het oudste advies- en trainingbureau in Nederland op het terrein van maatschappelijk betrokken ondernemen en nieuwe sociale partnerschappen. CPC is partner van CSR 360° – Global Partners Network, 3Win – Institut für Bürgerengagement (Dld) en van MVO Nederland en Goede Zaken® de training voor maatschappelijke organisaties die willen leren samen werken met bedrijven. In deze jaren heeft CPC en Henk Kinds in persoon onder meer gewerkt voor bedrijven als Rabobank Nederland en KPMG, voor tientallen gemeenten, provincies en ministeries, voor nonprofit organisaties als Humanitas en Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en met fondsen als stichting DOEN, Skanfonds, Start Foundation, VSB Fonds en Oranje Fonds. Anno 2014 werkt Kinds in deeltijd als adviseur voor het Deventer BuroMBO.


Sociaal ondernemer en trainer

Van 2008 – 2010 onbetaald directeur-bestuurder stichting Latijnse School, sinds 2011 opgegaan in stichting Parolo.

Van 2011 – 2013 directeur van Parolo,’zalen met een ziel’ in Deventer. Parolo is een sociale onderneming die in Deventer marktgericht diverse maatschappelijke accommodaties beheert met als doel werkervaring en leerwerktrajecten te bieden.


Opbouwwerker, trainer en consulent

Van 1975 – 1985 gewerkt als directeur wijkcentrum De Karre (in Groningen-stad) en als opbouwwerker -bijzondere situaties- en waarnemend directeur voor de Welzijnsraad van de toenmalige gemeente Odoorn in Zuid-Oost Drente.

Van 1986 – 1994 consulent bij STAMM (centrum maatschappelijke ontwikkelingen) en haar voorloper. Hoofdtaak was advisering en werkontwikkeling van locale teams, instellingbesturen en gemeenten. Specialismen waren ‘opbouwwerk op het platteland’, ‘huuurdersbelangen’ en ‘vrijwilligerswerk’ (o.a. voorzitter van het landelijk overleg consulenten vrijwilligerswerk van de Vereniging Steunfuncties Welzijn).


Opleidingen

Henk Kinds is opgeleid aan de sociale academie (’75) en de voortgezette opleidingen (HSPO ’85) in Groningen. Verdere scholing met name via zijn betrokkenheid als organisator, inleider en deelnemer bij vele tientallen (inter-)nationale conferenties en studiereizen. Recente opleidingen zijn:

  • Leergang ‘sociaal ondernemer’ aan het Amsterdam Centre for Entrepreneurship (van UvA en HvA).
  • Oranje Fonds Groeiprogramma III (van 2012 tot en met 2013) als vertegenwoordiger van Parolo.