Dialoogplatform van start

Het Budget Adviesbureau Deventer schrijft in haar preventienota 2014: “…de aandacht voor financiele onderwerpen in het onderwijs is afgenomen ….jongeren steeds vaker te maken krijgen met financiele problemen en dat er zowel vanuit doelgroepen als vanuit hulpverlening en politiek veel vraag is naar de inzet op het voorkomen van financiele problemen.‘

aan die interesse voegt de Dialoog het bedrijfsleven toe. We organiseren de Dialoog op verzoek van Rabobank Salland, want: ‘onze bank en deurwaarders willen op grond van hun maatschappelijke betrokkenheid een steen(tje) bijdragen. Het vraagstuk raakt ons als betrokken bedrijf en als persoon’ (Paul Bakker, manager krediet.

Het Budget Adviesbureau Deventer signaleert in haar preventienota 2014 ook:
– enorme toename van aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening
– uit onderzoek blijkt dat ‘tradtionele’ preventie er relatief bekaaid af komt
‘er is iets waardoor het niet lukt’ (Madelon Vermeulen, projectmanager BAD).

De politiek, BAD en gemeentebestuur willen graag meer inzetten op preventie. Maar er is geen extra geld… Bedrijven willen ook …meer….anders….

EN!

De transitie van sociaal beleid dwingt ook om op wijkniveau aan de slag te gaan met ‘geld’ vraagstukken.