Kennis voor gender mainstreaming

Kennisdelen in samenwerkingsprojecten verdient meer aandacht. Collega’s uit Uganda, Kenya en Nederland deelden deze week in een webinar hun ideeën om dit concreet te maken in het HIVOS/Oxfam Novib project over gender mainstreaming.

De resultaten van een door CPC uitgevoerde baseline studie over huidige praktijken in het delken van kennis werden gebruikt in een on-line workshop. De onderlinge afstand, verschillende organisatie culturen en het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen en praktijken blijken in de praktijk lastiger dan gedacht. Nieuw ontstane netwerkjes via whatsapp groepen blijken dan een eenvoudige en werkbare oplossing te bieden.

 

Kennis voor gender mainstreaming