Kennisnetwerk Campus Woudhuis

In een tweetal workshops heeft het kennis netwerk de basis gelegd voor een meerjarig onderzoeksprogramma voor Campus het Woudhuis. Door kennisontwikkeling te integreren met het leer-werk bedrijf wil de Campus een lving lab realiseren met een kennisfunctie  op het gebied van inclusief leren en ondernemen voor de regio.

Begin 2020 verwachten we een concept onderzoeksprogramma te bespreken.