Inclusief Groen Onderwijs in ontwikkeling op Campus

Het KIEM project waarin de hogeschool van Hall Larenstein samenwerking met Campus Woudhuis ontwikkeld is van start met een serie praktijk en afstudeer opdrachten.

Dit eenjarig project verkent de mogelijkheden van een structureel samenwerkingsverband tussen het Campus Woudhuis en het groene onderwijs van Van Hall Larenstein gericht op de ontwikkeling van inclusief groen onderwijs en onderzoek en op de duurzame inclusieve ontwikkeling van Campus Woudhuis.

Campus Woudhuis is een living lab dat in 2018 formeel is geïnitieerd met als doel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een driejarig werk-leertraject te bieden om toe te groeien naar volwaardig werk en een plek in de samenleving.

Met de oprichting van de campus is ook een kennisagenda gepresenteerd om invulling te geven aan het living lab concept. Deze agenda kent twee hoofdthema’s, nl:

  • Verbinding parallelle en reguliere arbeidsmarkt
  • Transitie naar meer duurzame vormen van landgebruik, agro-ecologische landbouw en interactie met natuur.

Gezien de unieke locatie van de campus op het Landgoed Woudhuizen, maar ook de specifieke uitdagingen waar landgoederen voor aan de lat staan is de campus op zoek naar structurele samenwerking met het groene onderwijs om gezamenlijk vorm te geven aan de duurzame ontwikkeling van zowel campus als landgoed.

Het groene onderwijs kan op haar beurt met deze samenwerking verder richting geven aan praktijkgericht en actueel onderwijs. Reeds opgedane kennis en kunde in living labs wordt meegenomen en ingezet, maar het groene onderwijs wordt tegelijkertijd uitgedaagd nieuwe kennis en kunde ten aanzien van duurzaam én inclusief landgoedbeheer te ontwikkelen.

Via participatief onderzoek door docenten en studenten in samenwerking met de partners binnen de campus worden de randvoorwaarden voor structurele samenwerking verkend en vormgegeven.