Partnerschap Financiele Redzaamheid

Met ingang van 2015 start CPC voor BuroMBO Deventer het proces van de Impact Dialoog Financiele Redzaamheid. Dit op verzoek van Rabobank Salland en het Budget Adviesbureau Deventer. Uitgenodigd worden gemeentelijke instellingen, banken, verzekeraars, deurwaarders en maatschappelijke organisaties.

Met de Impact Dialoog wordt een lerend netwerk gebouwd, waarna in 2 Dialoogsessies (28.01 en 26.02) kennis en ervaringen worden uitgewisseld met als doel te komen tot een strategie en aanpak, waarmee meer Deventer inwoners op financieel gebied zichzelf beter kunnen redden.

De inzet van de Impact Dialoog wordt ook in andere plaatsen door CPC voorbereid en kan ook op andere ‘lastige’ lokale vraagstukken worden toegepast.

Belangstellend? Bel Henk Kinds, 06 50 66 82 82 of mail info@community-partnership.net