SDG doelen, iets voor jouw bedrijf?

Interesse om werk te maken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in uw werk of bedrijf? Gisteren was ik aanwezig bij een workshop bij MVO Nederland over duurzaam ondernemen. MVO-vouchers voor maximaal 10 duizend euro zijn beschikbaar om Nederlandse initiatieven voor kleine ondernemingen voor internationale partnerschappen te ondersteunen. Geïnteresseerd? laat het me weten en we kunnen opties verkennen.

Further Reading>

Training project management

Het project Public Policy Analysis and Management en Project Cycle Management (PPAM / PCM) van de Caribbean Development Bank is een initiatief van de regionale ontwikkelingsbank dat in 2016 werd gelanceerd. Het is het grootste publieke opleidingsprogramma voor personen dat CDB ooit heeft uitgevoerd en wordt geleid door de trainingseenheid van de divisie Technische samenwerking van de bank en geïmplementeerd door DOD en CIDT (University of Wolverhampton).

Further Reading>

Writeshop voor onderwijs strategie

Begin april faciliteerde CPC een schrijfproces met medewerkers van de TVET-autoriteit om een ​​conceptstrategiedocument te ontwikkelen dat met de Wereldbankmissie moet worden besproken. De strategieontwikkeling moet verder worden uitgewerkt in stakeholderoverleg en gedetailleerdere conceptnota’s over actuele onderwerpen.

Further Reading>

SE Campus Woudhuis

Het kennisplatform voor de Social enterprise Campus van landgoed het Woudhuis in apeldoorn is van start. CPC faciliteert dit kennisplatform voor de campus waarbij kennis partners onderzoek, en kennisdeling inbrengen. Partners zoals Movisie, Windesheim en Hogeschool arnhem& Nijmegen maar ook disability studies van de VU werken nauw samen met de campus om in een living lab setting kennis en innovatie rond inclusief werkgeverschap verder vorm te  geven.

Further Reading>

Moedige Dialoog

Tevens zorgen wij met DialoogNet voor het kennisplatform en de in- en externe communicatie. Als kennispartner van Moedige Dialoog en partner van de Sallandse Dialoog is CPC al enkele jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van regionale publiek-private samenwerking voor financiele redzaamheid; zie moedigedialoog.nl en sallandsedialoog.nl

Further Reading>

Participatieconferentie

Van bijvoorbeeld de kwaliteiten die in de organisatie aanwezig zijn. Opnieuw blijkt Primoforum een prima middel te zijn om met veel mensen in korte tijd samen te werken.

Further Reading>

Inspiratiefestival

Op 16 okt. wordt tevens in een online magazine een rijk overzicht gegeven van hetgeen zoal georganiseerd is. Wil je dit magazine ontvangen? Mail dan svp naar infoo@community-partnership.net

Further Reading>

Landbouw onderwijs koppelen met voorlichting

Op basis van de haalbaarheidsstudie van CPC onder 35 districten in Afghanistan hebben de nieuw opgerichte TVET-autoriteit en het ministerie van Landbouw, Irrigatie en Veeteelt in Afghanistan een MoU ondertekend om nauwere samenwerking te ontwikkelen op het gebied van opleiding en dienstverlening bij uitbreiding.
Further Reading>

1 2 3 4 5 6