Andere waarden van werk

CPC coordineert het kennisplatform van campus Woudhuis. Het netwerk gaat digitaal door en heeft de thema’s benoemd, waarnaar gezamenlijk onderzoek opgezet wordt. Eén van deze thema’s is de andere waarde van werk.

Further Reading>

Covid-19 en het nieuwe werken

Nu thuiswerken de ‘nieuwe norm’ wordt, kijk je misschien met nieuwe ogen naar de mogelijkheden voor online leren en het delen van kennis terwijl je werkt in meer verspreide teams binnen je organisatie, netwerk of partnerschap.

Further Reading>

Kennisnetwerk Campus Woudhuis

In een tweetal workshops heeft het kennis netwerk de basis gelegd voor een meerjarig onderzoeksprogramma voor Campus het Woudhuis. Door kennisontwikkeling te integreren met het leer-werk bedrijf wil de Campus een lving lab realiseren met een kennisfunctie  op het gebied van inclusief leren en ondernemen voor de regio.

Further Reading>

Living Lab: Campus Woudhuis

Het Living Lab van de campus vormgeven is de CPC opdracht die we uitvoeren met een netwerk van hoger onderwijs instellingen en onderzoeksorganisaties.  Op deze opening gaven Movisie, de VU de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hogeschool Windesheim acte de presence.

Further Reading>

SDG doelen, iets voor jouw bedrijf?

Interesse om werk te maken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in uw werk of bedrijf? Gisteren was ik aanwezig bij een workshop bij MVO Nederland over duurzaam ondernemen. MVO-vouchers voor maximaal 10 duizend euro zijn beschikbaar om Nederlandse initiatieven voor kleine ondernemingen voor internationale partnerschappen te ondersteunen. Geïnteresseerd? laat het me weten en we kunnen opties verkennen.

Further Reading>

Training project management

Het project Public Policy Analysis and Management en Project Cycle Management (PPAM / PCM) van de Caribbean Development Bank is een initiatief van de regionale ontwikkelingsbank dat in 2016 werd gelanceerd. Het is het grootste publieke opleidingsprogramma voor personen dat CDB ooit heeft uitgevoerd en wordt geleid door de trainingseenheid van de divisie Technische samenwerking van de bank en geïmplementeerd door DOD en CIDT (University of Wolverhampton).

Further Reading>

Writeshop voor onderwijs strategie

Begin april faciliteerde CPC een schrijfproces met medewerkers van de TVET-autoriteit om een ​​conceptstrategiedocument te ontwikkelen dat met de Wereldbankmissie moet worden besproken. De strategieontwikkeling moet verder worden uitgewerkt in stakeholderoverleg en gedetailleerdere conceptnota’s over actuele onderwerpen.

Further Reading>
1 2 3 4 5