Regionale netwerken ontwikkelen

Op 22 juni wordt fase 1 van Moedige Mensen afgesloten. In anderhalf jaar zijn in 15 regio’s regionale initiatieven voor financiele redzaamheid gestart. Fase 2 biedt deze regio’s 15 kwartiermakers om de netwerken te laten uitgroeien. De Sallandse Dialoog, met CPC als partner, dient hierbij als inspiratiebron.

Further Reading>

Succesvolle start Primoforum

Primoform is een krachtig nieuw instrument om snel en efficient groepssessies te begeleiden. CPC is mede-ontwikkelaar van Primoforum en gebruikt het met veel succes in de Impact Dialoog.

Further Reading>

Dialoogplatform van start

Het Budget Adviesbureau Deventer schrijft in haar preventienota 2014: “…de aandacht voor financiele onderwerpen in het onderwijs is afgenomen ….jongeren steeds vaker te maken krijgen met financiele problemen en dat er zowel vanuit doelgroepen als vanuit hulpverlening en politiek veel vraag is naar de inzet op het voorkomen van financiele problemen.‘

Further Reading>

Partnerschap Financiele Redzaamheid

Met ingang van 2015 start CPC voor BuroMBO Deventer het proces van de Impact Dialoog Financiele Redzaamheid. Dit op verzoek van Rabobank Salland en het Budget Adviesbureau Deventer. Uitgenodigd worden gemeentelijke instellingen, banken, verzekeraars, deurwaarders en maatschappelijke organisaties.

Further Reading>

Goede Zaken workshop

Goede Zaken workshop recent in Hoogeveen en Dokkum. Binnenkort in Hoogezand. Goede Zaken leert maatschappelijke organisaties het potentieel van bedrijven te benutten onder het motto ‘kansen voor ideëel en commercieel’.

Further Reading>

Festival

Het Community Partnership & Family Festival, waarmee 20 jaar CPC werd gevierd, startte met een kleine internationale conferentie. Onder leiding van nestor David Halley (UK) werd 360 graden corporate volunteering besproken. En de grote groei van de infrastructuur voor de matching van maatschappelijk betrokken ondernemen. Iets waar CPC mede aan ten grondslag heeft gelegen.

Further Reading>

Nutzen für Alle

“Nutzen für Alle”, onder deze titel bracht de Diakonie in Düsseldorf op 22 aug. 2014 een boek uit met artikelen onder meer van Angelika Münz en Henk Kinds over ‘CSR’ en ‘corporate volunteering’.

Further Reading>

CPC viert haar 20-jarig jubileum

Op 30 augustus 2014 viert CPC haar 20-jarig jubileum met een ‘Community Partnership & Family Festival’. Onderdeel van dit Festival is een werkconferentie met Engelse, Duitse en Nederlandse partners van CPC met onder meer David Halley, grondlegger van CSR360 Global Partners Network. Vooruitgekeken wordt naar Impact 2030, de campagne van de UN, waarmee de Millenium Doelstelling worden voorzien van nieuwe doelen. De UN is van mening dat voor succes een multistakeholdersbenadering en ‘corporate volunteering’ noodzakelijk zijn. Dit zijn de centrale thema’s waarmee CPC 20 jaar ervaring heeft.

Further Reading>
1 3 4 5