Community Impact Dialoog

Versnellen van maatschappelijke partnerschappen en netwerk leren

De Community Impact Dialoog is het partnerschapproces voor het versnellen en verdiepen van samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De Impact Dialoog is met name geschikt voor de vernieuwende aanpak van taaie maatschappelijke vraagstukken.

CPC organiseert een proces, waarin stakeholders uit alle sectoren met elkaar een interactieve denktank gaan vormen. De persoonlijke contacten worden aan- en ingevuld met unieke digitale software.

Het thema ‘financiele redzaamheid’ is het eerste speerpunt. In Deventer is voor BuroMBO, Rabobank Salland en het Budget Adviesbureau Deventer deze Dialoog in jan – febr 2015 gefaciliteert en inmiddels tot een cooperatieve publiekprivate samenwerking uitgegroeid.

Reacties van deelnemers op de eerste Dialoogsessies waren: “Werkt inspirerend, verbindend, samenwerkend” en “Goede manier om met elkaar in gesprek te gaan en tot de kern te komen”. “Prima om via de tool interactiviteit te bevorderen, zorgt gelijk voor het gestructureerd vastleggen”. “Efficient, dynamisch en resultaatgericht”.

Door de partnerschapkennis van CPC, het DialoogNet platform  en de groepsversneller  Primoforum® worden partijen tot partners en bepalen in zeer korte tijd de strategie, het proces en de projectorganisatie om de aanpak van maatschappelijke thema’s meer betekenis te geven en de samenwerking effectief te organiseren.