Bureau CPC

CPC is begin 90-er jaren door Henk Kinds opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de civil society waarbij samenwerking met bedrijven en overheid steeds een belangrijke rol speelde. CPC was pionier in het betrekken van bedrijven bij maatschappelijke vragen en in het actief betrekken van burgers bij publieke vraagstukken.

Vanaf 2016 heeft dit zich vooral geconcentreerd op publiek private samenwerking rond de preventie van problematische schulden en financiele redzaamheid. In de regio Salland ontwikkelde CPC met meer dan 35 partner organisaties de Sallandse Dialoog. Ondertussen heeft het model zich landelijk ontwikkeld onder de naam Moedige Dialoog.  Vanaf 2018 ontwikkelt ook een serie projecten rond  inclusief werkgeverschap met een actief kennis platform op en rond het leer-werk bedrijf Campus Woudhuis  in Apeldoorn.

Eind 2016 kwam Wouter Hijweege, met zijn internationale project ervaring in kennismanagement en netwerk leren CPC versterken. Hiermee ontwikkelde CPC een nieuwe internationale portfolio van projecten en advieswerkzaamheden.  Recente voorbeelden van deze CPC projecten zijn bijvoorbeeld sociaal economische studies en project evaluaties; actie-leer trajecten voor  stakeholder betrokkenheid in Suriname’s energie bedrijf . Per 2019 heeft Wouter de leiding van CPC en werkt Henk Kinds als adviseur in deeltijd.

De visie van CPC is om met kennis, kunde en practische toepassingen bij te dragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals en specifiek aan:

  • Actief omgevingsbeleid van bedrijven, zodat zij met hun diensten en hun medewerkers  sterk  van betekenis kunnen zijn in lokale gemeenschappen (SDG 1, 8, 10, 11)
  • Inclusief ondernemerschap, en samenwerking van overheden met burgers en bedrijven om gezamenlijk sterke maatschappelijke projecten tot stand te brengen (SDG 4, 8, 10, 11, 13 & 17)
  • Partnerschappen waarin een faciliterende overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen tot duurzame en realistische oplossingen komen voor maatschappelijke vraagstukken rond het beheer van gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen. (SDG 1, 11, 13, 15, 16, 17)