Uitgevoerd werk

 • 2023-2024 Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Somaliland: Technische begeleiding van een quantitatieve en een qualitatieve survey van de voortgang van SDF projecten, en begeleiding van project management teams in de verduurzaming van project resultaten
 • 2022-2023 UNCCD Duitsland: Advies over de institutionele ontwikkelingsstrategie van UNCCD tot 2040.
 • 2022 Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) Kenia en 11 focuslanden in Afrika: Lead consultant voor een stakeholder audit en mapping oefening voor het ontwikkelen van een continentale advocacy strategie.
 • 2022 Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Somaliland: Lead consultant voor het opstellen van een baseline over bestaande regelgevende en institutionele kaders, processen, vaardigheden en apparatuur ter ondersteuning van het proces van operations & maintenance voor door Somaliland Development Fund gefinancierde investeringen.
 • 2021-2023 ZonMw & Goldschmeding Foundation Nederland: Action learning aanpak voor methodiekontwikkeling ter ondersteuning van jongeren met een handicap naar regulier werk bij inclusieve werkgevers. Campus Woudhuis
 • 2022-2024 Min. van NRM/Wereldbank Suriname: Change management adviseur voor het opzetten van het Mineralen Instituut van Suriname (Min. of Natural Resources, Suriname) Organisatorisch veranderingsproces, capaciteitsversterking en coaching van personeel. (lopend)
 • 2021 OXFAM Global, Pakistan, Thailand, Oeganda, Brazilië: Co-lead consultant voor de tussentijdse evaluatie van de door SIDA gefinancierde GROW-campagne die erop gericht is dat mensen die in armoede leven macht opeisen in hoe de wereld land, water en klimaatverandering beheert.
 • 2021 UNESCO Rwanda: Lead consultant voor een haalbaarheidsstudie naar het Centre of Excellence on Biodiversity & Natural Resources Management als C2-centrum.
 • 2020-2021 Caribbean Development Bank Suriname: Lead consultant voor capaciteitsontwikkeling op het gebied van stakeholder engagement processen ter ondersteuning van de hervorming van de regelgeving (social/environmental safeguards) Energie Bedrijf Suriname.
 • 2020 HIVOS Globaal programma: Evaluatie van de interne organisatie van het strategisch partnerschap Citizen’s Agency Consortium (2017-2020)
 • 2020 HIVOS/OXFAM/ IFAD Oeganda, Kenia, Nigeria: Baseline studie naar kennisassets in het kader van het empower@scale project via GALS en huishoudmethodologieën.
 • 2020 CIDT/ Univ. Wolverhampton Verenigd Koninkrijk: Strategische planning van het programma voor technische bijstand en capaciteitsopbouw van het centrum inzake landbouwwaardeketens, klimaatverandering, bosbouw en bescherming van wilde dieren.
 • 2019 FAO Afghanistan: Haalbaarheids- & scopingstudie voor de oprichting van het Afghan Centre of Excellence in NRM als onderdeel van een GEF community-based forest and rangeland management programma.
 • 2019 Caribbean Development Bank Suriname: Training nationaal planningspersoneel over resultaatgericht projectbeheer, M&E en risicobeheer.
 • 2019 Wageningen Univ. Afghanistan: Leidende technische ondersteuning om een nationale strategie voor beroepsopleiding te ontwikkelen en het raadplegingsproces voor belanghebbenden te faciliteren.
 • 2018-2019 Edukans / Civic Engagement Alliance Nederland, Kenia, Oeganda, Ethiopië, Benin: Home-based onderzoek naar de rol van kleine boeren in het ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse overheid met specifieke aandacht voor de toegang van kleine boeren tot kennis, onderwijs en training.
 • 2018 FAO Afghanistan: Haalbaarheidsstudie naar samenwerkingspraktijken voor agrarische middelbare scholen en districtsvoorlichtingsdiensten.
 • 2017 – 2018 Internationale School Eerde Nederland: Interim Manager Internationale school, Eerde. Marketing & wervingsstrategie en operationeel management.
 • 2016-2020 Rabobank/ Nederlands Min. Sociale Zaken Nederland: Kennismanagement en ontwikkeling van een community of practice om een maatschappelijke beweging over schuldpreventie en financiële zelfredzaamheid op te schalen met behulp van het publiek-private samenwerkingsmodel.
 • 2016-2023 Provincie Govt. Gelderland Nederland: Ontwikkeling van een kennisnetwerk en onderzoeksprogramma in een ‘living lab’ dat agro-ecologische landschapsontwikkeling koppelt aan een sociale onderneming Campus “het Woudhuis” die trainingen en capaciteitsopbouwprogramma’s voor gehandicapten verzorgt.
 • 2017 Coordinatie van de Sallandse Dialoog (Rabobank Sallant), Faciliteren van regionale netwerken voor financiele redzaamheid, (Sociaal Werk Nederland) Vlaams – Nederlandse conferentie Sociale Kruideniers, Uitvoering van Coach2b (ontwikkeling van maatschappelijk betrokken medewerkers)
 • 2016 Seminars ‘Stadtentwicklung – crosssektorale Vernetzung’ in meerdere steden met partner VisaVis voor VHW [Bundesverband für Wohnenund Stadtentwicklung]; Ontwikkelen van de ‘Gezond in Deventer’ Dialoog en van de Social Return Selector; Ontwikkelen van ‘Sociale Kruidenier Den Haag’; een samenwerking van STEK en Voedselbank Haaglanden met steun van de gemeente Den Haag.
 • 2015 Ontwikkelen en ondersteunen van de cooperatie Sallandse Dialoog. De regionale publiek-private coöperatie voor meer financiële redzaamheid en minder schuldenproblemen; Advisering en training van netwerken en intermediairen op het gebied van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemen.