Welkom

CPC ondersteunt samenwerking bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijke uitdagingen worden steeds complexer. We realiseren ons steeds meer dat kwesties als armoedebestrijding, beheer van natuurlijke hulpbronnen en inclusieve ontwikkeling van jongeren werkgelegenheid, een gezamenlijke inspanning vereist. Gezamenlijke inspanningen van zowel publieke als private partners. Partners met heel verschillende belangen, en vaak met verschillende perspectieven en gewoonten. Onbekend maakt onbemind zegt het spreekwoord. Dat maakt publiek private partnerschappen om complexe problemen aan te pakken ook een uitdaging.

Samenwerking tussen partnerorganisaties is als teamwerk op grotere schaal. Het kost wat moeite om het te laten werken, maar heeft een toegevoegde waarde voor elk van de partners, en creëert synergie die de som van individuele voordelen overtreft. Het oude Afrikaanse spreekwoord is hier ook van toepassing: “Als je snel wilt gaan, ga dan alleen … Als je ver wilt gaan, ga dan samen”.

CPC ondersteunt in de ontwikkeling van dergelijke partnerschappen en deze effectief te maken, in alle stadia van hun ontwikkeling. Dit kan variëren van armoedebestrijding in agrarische samenlevingen in Afrika en Azië tot ontwikkelingsprogramma’s voor sociale ondernemingen in Nederland. CPC’s expertise, proces facilitering en specialistische tools bieden waardevolle ondersteuning om de samenwerking in elke fase van het proces succesvol en productief te maken.