Methoden

Procesbegeleiding, sociaal-economisch onderzoek en advisering bij sociale innovatie, vormen de kern van CPC advies praktijk. Daarbij richten we ons met name op plattelandsontwikkeling en duurzaam beheer en bestuur van natuurlijke hulpbronnen. In onze advieswerkzaamheden zoeken we actief bij te dragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Vanuit ons werkveld rond armoedebestrijding, agrarische en natuurontwikkeling en publiek-private partnerschapsontwikkeling richten we ons met name op onderstaande doelen

De maatschappelijke verander processen die daarbij spelen zijn veelal complex door de vele belanghebbenden, de diversiteit in culturele en technische inzichten, en de interactie op verschillende schaal niveaus (van lokaal, tot globaal). Met haar jarenlange ervaring en haar specifieke kennis, kan CPC ondersteuning bieden. Daarbij onderscheidt de CPC benadering zich door:

·       Een systeem benadering:

·       Inclusiviteit:

·       Kennismanagement en sociaal leren:

CPC ontwikkelt innovatieve methoden voor partnerschap ontwikkeling en netwerk leren. Innovatieve methoden die hun kracht bewezen hebben werken we verder uit naar eigen methoden en technieken. Daarbij werken we veelal samen met andere specialisten.

In het menu hiernaast zie je een aantal voorbeelden van dergelijke innovatieve methoden die we gebruiken en verder ontwikkelen.