Inclusieve ontwikkeling

Het doel van inclusieve ontwikkeling is het bereiken van een inclusieve samenleving, die verschillen kan opvangen en diversiteit kan waarderen. Toch worden veel groepen uitgesloten van ontwikkeling vanwege hun geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap of armoede. Ontwikkeling kan het welzijn van mensen niet effectief verbeteren, tenzij alle groepen bijdragen aan het creëren van kansen, de voordelen van ontwikkeling delen en deelnemen aan besluitvorming. De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) vormen de verbindende agenda voor deze ambitie. Zeventien ambitieuze doelen voor inclusieve ontwikkeling die in binnen- en buitenland gelden.

Bij CPC willen we bijdragen aan deze doelen en ambities vertalen in actie. Met name de doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, voedselzekerheid, beheer van natuurlijke hulpbronnen, onderwijs en partnerschapsontwikkeling zijn onze aandachtsgebieden.
Een inclusieve bedrijfsbenadering vereist een openheid en houding om alle belanghebbenden te betrekken, stem te geven en steun te geven aan initiatieven die bedrijfsgericht zijn en een maatschappelijke impact hebben.