Writeshop

Een writeshop is een flexibel proces dat verschillende niveaus van experts onder één dak betrekt om eenvoudige gebruikersvriendelijke materialen te produceren in een kort tijdsbestek.

In de jaren 80 werd de term writeshop, vergelijkbaar met ‘kennisoogsten’, voor het eerst gebruikt. Het beoogt het vastleggen en delen van kennis waardoor communicatie vergemakkelijkt. De opzet van writeshops werd ontwikkeld door het International Institute of Rural Reconstruction (IIRR) als ‘een participatief proces’.

Writeshops helpen bij het documenteren van ervaringskennis waardoor deze wordt geëxpliciteerd (bestaat in een zichtbare vorm en expliciet voor anderen), waardoor het begrijpelijk wordt en dus , gemakkelijker te gebruiken.

Het documenteren van een ervaring kan veel tijd kosten. Het proces van schrijven, illustreren, herzien en herzien kan lang en saai zijn. Writeshops kunnen dit proces versnellen en verbeteren. Het biedt ook de mogelijkheid om de bijdragen van alle deelnemers op te nemen, gebruik te maken van de verschillende ervaringen en expertises van alle aanwezigen. Hiermee kunnen ideeën worden gevalideerd door experts in het veld en het beoogde publiek of lezers (bijv. Docenten, boeren en voorlichters) kunnen helpen bij het vooraf testen van de tekst en illustraties tijdens het schrijven.

Writeshops duren van 3 dagen tot 12 dagen. Uitkomsten kunnen 1 voor vele tientallen maniuscripten zijn en het aantal deelnemers varieert van minder dan 10 tot wel 80 deelnemers.

CPC heeft writeshops gebruikt om aan de verschillende behoeften van klanten te voldoen. Zo heeft CPC geholpen met het opstellen van strategiedocumenten, het vereenvoudigen van wetenschappelijke publicaties, het produceren van flyers of het produceren van trainingsmodules.

Het aantal mensen dat nodig is om een ​​writeshop te coördineren en te faciliteren, is afhankelijk van het aantal deelnemers en de grootte van de manuscripten die moeten worden verwerkt. Voor een kleine writeshop met 20 deelnemers, kan een facilitator, een redacteur, een kunstenaar en iemand om te zorgen voor logistiek voldoende zijn. Ze moeten een goed begrip hebben van het vakgebied en een duidelijk idee hebben van wat voor soort informatie de uiteindelijke publicatie in moet gaan. Een deskundige facilitator is echter van vitaal belang. Hij of zij moet de deelnemers kunnen begeleiden en de discussies kunnen leiden. Een bekwame redacteur (of redacteurs) is net zo belangrijk. De editor werkt met auteurs en begeleidt hen bij het herschrijven van hun concepten.