Actie leren voor stakeholders betrokkenheid in ken bij de Surinaamse Energiesector

Projectmanagers van Suriname Electricity Company (EBS) zijn bekend met het omgaan met (interne) stakeholders. Stakeholderbetrokkenheid als structurele benadering van resultaatgericht projectmanagement is een nieuwe uitdaging voor het staatsbedrijf.

CPC, in samenwerking met het Centre for International Development and Training (CIDT) faciliteert een eenjarig  actieleerproces binnen EBS  om instrumenten en methoden te introduceren voor een gestructureerd proces voor stakeholderbetrokkenheid. Het project maakt deel uit van een door de Caribbean Development Bank gesteunde drive om sociale en milieuwaarborgen te versterken en bij te dragen aan een hoogwaardige dienstverlening.

Beslissingen over de planning van de energiesector zijn complex. Ze kunnen niet worden opgelost door één overheidsinstantie, instelling of belangengroep. Belanghebbenden kunnen het succesvolle resultaat van energiesectorprojecten direct beïnvloeden wanneer ze proactief worden betrokken via transparante en regelmatige communicatie. Het vroegtijdig aanpakken van de zorgen van belanghebbenden in projectcyclus  kan helpen obstakels te vermijden en waardevolle tijd en geld te besparen.

 

De heer Eyndhoven, de CTO, zei het als volgt: “bij Energy Bedrijven Suriname (EBS) erkennen we dat onze beslissingen en acties bij het uitvoeren van ons werk van invloed zijn op een breed scala aan individuen, bedrijven en organisaties. Raadpleging en feedback van onze belanghebbenden zullen ons helpen betere beslissingen te nemen, de transparantie en voorspelbaarheid van onze activiteiten en processen te verbeteren en een wijdverbreid maatschappelijk en klantvertrouwen in ons bedrijf op te bouwen. ”

Vanwege Covid-beperkingen faciliteert CPC het actieleerproject met online training- en coachingsmethoden, waarbij een bedrijfsrichtlijn en handboek over stakeholderbetrokkenheid werden geïntroduceerd.

“Steeds effectievere en betekenisvollere betrokkenheid van belanghebbenden is essentieel om de rol van EBS te vervullen om alle Surinaamse burgers schone energie te bieden. Het stelt onze burgers en klanten in staat om geïnformeerd te worden en ook invloed uit te oefenen op wat we doen”. Een dergelijke betrokkenheid maakt ook deel uit van de ambities van Suriname om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Op deze manier draagt EBS ook bij aan het bereiken van doelstelling 7: betaalbare en schone energie.