Inclusie gaat leven

Hogeschool van Hall Larenstein en Campus Woudhuis organiseerden in Juni een praktijkdag inclusief onderwijs en onderszoek op de Campus. Met meer dan twintig student, waarvan het meerendeel een onderzoeksproject op de campus had gedaan, ging het gesprek aan over hun ervaringen rond inclusief onderzoek. Sofie Sergeant, recent gepromoveerd onderzoeker disability studies aan de VU was de gesprekspartner. Met uitdagende stellingen, presentaties van studenten onderzoek, en praktische groeps gesprekken kwam inclusie tot leven. Met een groeiende arbeidsvraag, en schaarste lijkt de tijd meer dan rijp om inclusie kern te maken van de arbeidsmarkt. De groen sector, zoals Bos en Natuur beheer, biedt daar bij uitstek mogelijkheden toe.

Inclusie gaat leven