Landbouw onderwijs koppelen met voorlichting

Op basis van de haalbaarheidsstudie van CPC onder 35 districten in Afghanistan hebben de nieuw opgerichte TVET-autoriteit en het ministerie van Landbouw, Irrigatie en Veeteelt in Afghanistan een MoU ondertekend om nauwere samenwerking te ontwikkelen op het gebied van opleiding en dienstverlening bij uitbreiding.
CPC is gecontracteerd via de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties om de haalbaarheid van samenwerking te onderzoeken en een pilootproject te identificeren.
Het initiatief wordt verder genomen door het National Agricultural Education College (NAEC) en het FARM-project in het ministerie van Landbouw. In 2019/2020 bestaat een proefproject uit het verkennen van concrete samenwerkingsinitiatieven.