Stakeholder Engagement Standaard

Begin april besprak het EBS management het raamwerk voor stakeholderbetrokkenheid voor EBS. Ze spraken hun sterke steun uit voor het beleidskader en de doelstellingen ervan om binnen EBS een gestructureerde aanpak te ontwikkelen om met klanten en belanghebbenden in contact te komen.

Om te beginnen wordt SE-capaciteitsversterking in projectmanagement opgepakt om de project kwaliteit te verhogen en om het vertrouwen van klanten in het bedrijf te versterken. Verder steunde de CTO ook de langetermijnambitie om de betrokkenheid van klanten en belanghebbenden essentieel te maken bij reguliere EBS-operaties.

Het raamwerk volgt een bredere trend in de energiesector in het stellen van normen voor de betrokkenheid van belanghebbenden. Daarmee wil de sector bijdragen aan het streven om meer klant- en servicegericht te werken.

CPC ondersteunt het capaciteitsversterkende project voor stakeholderbetrokkenheid door middel van toolboxontwikkeling, online en blended learning en actieleren.

 

Stakeholder Engagement Standaard