De rol van stakeholder betrokkenheid in EBS projecten wordt versterkt

EBS, het Surinaamse staatsbedrijf voor electriciteit opwekking en distributie, versterkt het project management met een gestructureerde methode voor stakeholder participatie. Het door de Caribbean Development Bank gefinancierde Suriname Power Project  (Electricity System Upgrade and Expansion) wordt hiervoor als pilot gebruikt. Het project is gericht op capaciteitsversterking om het stakeholder engagement proces binnen de energiesector te verbeteren.

Stakeholder Engagement in de energie sector wordt veelal nog op ad hoc basis uitgevoerd of is vaak genoeg afhankelijk van externe instituten of personen. De interne capaciteit bij EBS op het gebied van stakeholder engagement is gelimiteerd hetgeen een gat doet ontstaan. wanneer er een eind komt aan zo een project.

Dit project is  bedoeld om bij te dragen tot een meer consistente benadering van de manier waarop belanghebbenden worden betrokken, door toepassing van “good practices” principes. De bedoeling is om niet slechts het mechanisme voor de CBD projecten te versterken, maar door relevante EBS staf te trainen ook de capaciteits te versterken zodat stakeholder engagment plannen een regulier onderdeel gaan vormen van het EBS project management.

Het Centre for International Development and Training van de Engelse Universiteit van Wolverhamptonis na openbare aanbesteding geselecteerd voor de ondersteuning en technische assistentie van dit project.

Het project team, geleid door Ms. Faye Graanoogst en Jerry Aseja van EBS, heeft in de afgelopen maanden diverse trainingen en workshops georganiseerd met EBS project managers en technische specialisten waarbij stakeholder betrokkenheid  rond het Suriname Power Project steeds centraal stond als voorbeeld. Naast concrete plannen om stakeholder betrokkenheid vorm en inhoud te geven, werd ook een raamwerk document ontwikkeld dat het kader schetst voor bredere toepassing van stakeholder betrokkenheid in EBS projecten.

Het beleidskader is gebaseerd op the International Association for Public Participation (IAP2) public participation spectrum. Het IAP2 spectrum wordt beschouwd als “ best practice” en beschrijft de vijf levels van publieke participatie, van informeren tot empowerment, en het type communicatie dat geschikt is voor elk. Op basis hiervan heeft EBS principes geformuleerd die wij nastreven bij het opbouwen van open, respectvolle en inclusieve werkrelaties met stakeholders en klanten. Daarmee beogen we als EBS beter in te spelen op verwachtingen, te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen rond energie, en risico’s te beheersen.

Daarnaast is ook een handboek ontwikkeld voor een consistente en structurele aanpak bij het betrekken van stakeholders in het project beheer van EBS. Bij de totstandkoming van dit zowel het beleidskader als het Handboek  heeft formeel en informeel overleg plaatsgevonden via workshops, (online) gesprekken en persoonlijk overleg tussen EBS, interne stakeholders, de nieuwe toezichthouder, verschillende overheidsinstanties, en externe stakeholders of hun vertegenwoordigers.

 

De rol van stakeholder betrokkenheid in EBS projecten wordt versterkt