Actieve Partner Netwerken

Bij CPC geloven we in co-creatie – samen voegen we waarde toe. We zijn altijd geïnteresseerd in het samen werken met mensen en organisaties om sociale verandering na te streven, als aanvulling op elkaars kennis, ervaring en competenties.

Door de jaren heen hebben we samengewerkt met een scala aan individuen en organisaties. Er zijn verschillende manieren waarop we met elkaar kunnen samenwerken. Deze kunnen grofweg worden onderverdeeld in de volgende drie manieren van samenwerken:

  • CPC werkt samen met andere experts bij het werken voor klantorganisaties via adviesopdrachten. We zoeken complementariteit om ons dienstenaanbod te verbreden.
  • We werken vaak samen met ontwikkelingsorganisaties en sociale bedrijven in leren en verdere (strategische en operationele) ontwikkeling. CPC kan deze organisaties en bedrijven een scala aan diensten op maat leveren voor korte of langere tijd.
  • In de loop der jaren is CPC een aantal strategische partnerschappen aangegaan voor methodologie en productontwikkeling en heeft zij deelgenomen aan programma’s op langere termijn. Neem contact met ons op als u de mogelijkheid ziet om samen te werken.

Met wie werken we samen?
In het verleden hebben we samengewerkt met grote ontwikkelingsorganisaties; maatschappelijke organisaties, lokale, provinciale en centrale overheid; sociale investeerders en sociale ondernemers. Partnerschappen hebben we met:

  • Primoforum®  Primoforum is een krachtige, innovatieve vergadertool voor grote groepen, ook on-line. 
  • Changeroo Changeroo offers tools and training for societal value creation, including web-based tools for developing a  theory of change
  • MVO Nederland – de beweging van ondernemers in de nieuwe circulaire economie
  • SDG Nederland Stichting SDG Nederland faciliteert een groeiende beweging van ruim 800 partijen die allemaal bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
  • CSR 360° Global Partners Netwerk