Wouter Hijweege

Wouter Hijweege heeft een brede ervaring met kennis, innovatie en verandermanagement in complexe, middelgrote organisaties  actief op het grensvlak van publiek private samenwerking. Met een achtergrond in internationale kennis en innovatie projecten is hij gewend aan het leiden van multidisciplinaire en vaak ook cultureel diverse teams. Zijn passie ligt bij het samenbrengen van belangen, het benutten van kwaliteiten van mensen en organisaties in de vertaling van een gezamenlijk visie naar concrete actie en resultaat.

Binnen CPC ontwikkelt Wouter innovatieve vormen van samenwerken en kennisdelen tussen partners. Een goed voorbeeld is DialoogNet, ontwikkeld voor de Sallandse Dialoog. Daarnaast geeft Wouter trainingen, advies en implementeert hij actie leer projecten op het vlak van regionale ontwikkeling, goed bestuur (governance) van natuurlijke hulpbronnen en onderwijs. Belangrijke focus In de Internationale advies trajecten die Wouter uitvoert rond plattelandsontwikkeling, sociaal/economische studies en beroepsopleidingen van jongeren zijn capaciteitsopbouw en organisatie versterking.

 

Curriculum Vitae