De impact van Partnerschap Organisatie

Samen met collega Pol de Greve hebben we de afgelopen periode een studie uitgevoerd naar de invloed van organisatie aspecten op de resultaten van een viertal HIVOS geleide programma’s. Het ‘Samenspraak en Tegenspraak’ strategisch partnerschap met DGIS komt later dit jaar ten einde en de evaluatie hiervan heeft een sterk lerend karakter. De eind evaluaties van de vier programma’s die door het Citizen Agency Consortium zijn uitgevoerd  waren voor ons het basis materiaal voor de evaluatie. Vanwege de corona maatregelen hebben we de validatie workshop met een tiental direct betrokken programmaleiders on-line gehouden.

Lees verder »

Kennis voor gender mainstreaming

Kennisdelen in samenwerkingsprojecten verdient meer aandacht. Collega’s uit Uganda, Kenya en Nederland deelden deze week in een webinar hun ideeën om dit concreet te maken in het HIVOS/Oxfam Novib project over gender mainstreaming.

Lees verder »

Andere waarden van werk

CPC coordineert het kennisplatform van campus Woudhuis. Het netwerk gaat digitaal door en heeft de thema’s benoemd, waarnaar gezamenlijk onderzoek opgezet wordt. Eén van deze thema’s is de andere waarde van werk.

Lees verder »

Covid-19 en het nieuwe werken

Nu thuiswerken de ‘nieuwe norm’ wordt, kijk je misschien met nieuwe ogen naar de mogelijkheden voor online leren en het delen van kennis terwijl je werkt in meer verspreide teams binnen je organisatie, netwerk of partnerschap.

Lees verder »

Kennisnetwerk Campus Woudhuis

In een tweetal workshops heeft het kennis netwerk de basis gelegd voor een meerjarig onderzoeksprogramma voor Campus het Woudhuis. Door kennisontwikkeling te integreren met het leer-werk bedrijf wil de Campus een lving lab realiseren met een kennisfunctie  op het gebied van inclusief leren en ondernemen voor de regio.

Lees verder »

Living Lab: Campus Woudhuis

Het Living Lab van de campus vormgeven is de CPC opdracht die we uitvoeren met een netwerk van hoger onderwijs instellingen en onderzoeksorganisaties.  Op deze opening gaven Movisie, de VU de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hogeschool Windesheim acte de presence.

Lees verder »
1 2 3 4 5 6