Duisburgs netwerk

De vorming van een duurzaam netwerk. Binnenkort wordt dit vervolgd met bijeenkomsten, waarbij we visualisering inzetten en de grens overgaan met een bezoek aan Nederlandse netwerken.

Lees verder »

Vakbeurs Moedige Dialoog

CPC werkt daartoe samen met Niquell en Alivio Advies. De Vakbeurs is op uitnodiging en bestemd voor de netwerken financiele redzaamheid in het land. Wijzer in Geldzaken, Nibud, Geldfit, Fikks, Play Back Theater en de ervaringsdeskundigen van Sterk uit Armoede zijn aanbieders op deze beurs.

Lees verder »

DialoogNet, een uniek Platform

Het succes van de eerste drie maanden is reden voor zowel het bestuur van de coöperatie als de landelijke kerngroep ‘netwerken financiele redzaamheid’ te besluiten om de komende 2 jaar DialoogNet te blijven gebruiken. Hiermee ontstaat er een unieke bundeling van kennis en actie voor alle mensen die in de netwerken samenwerken. Voor meer informatie neem contact op met CPC partner Wouter Hijweege

Lees verder »

Regionale netwerken ontwikkelen

Op 22 juni wordt fase 1 van Moedige Mensen afgesloten. In anderhalf jaar zijn in 15 regio’s regionale initiatieven voor financiele redzaamheid gestart. Fase 2 biedt deze regio’s 15 kwartiermakers om de netwerken te laten uitgroeien. De Sallandse Dialoog, met CPC als partner, dient hierbij als inspiratiebron.

Lees verder »

Succesvolle start Primoforum

Primoform is een krachtig nieuw instrument om snel en efficient groepssessies te begeleiden. CPC is mede-ontwikkelaar van Primoforum en gebruikt het met veel succes in de Impact Dialoog.

Lees verder »

Dialoogplatform van start

Het Budget Adviesbureau Deventer schrijft in haar preventienota 2014: “…de aandacht voor financiele onderwerpen in het onderwijs is afgenomen ….jongeren steeds vaker te maken krijgen met financiele problemen en dat er zowel vanuit doelgroepen als vanuit hulpverlening en politiek veel vraag is naar de inzet op het voorkomen van financiele problemen.‘

Lees verder »

Partnerschap Financiele Redzaamheid

Met ingang van 2015 start CPC voor BuroMBO Deventer het proces van de Impact Dialoog Financiele Redzaamheid. Dit op verzoek van Rabobank Salland en het Budget Adviesbureau Deventer. Uitgenodigd worden gemeentelijke instellingen, banken, verzekeraars, deurwaarders en maatschappelijke organisaties.

Lees verder »

Goede Zaken workshop

Goede Zaken workshop recent in Hoogeveen en Dokkum. Binnenkort in Hoogezand. Goede Zaken leert maatschappelijke organisaties het potentieel van bedrijven te benutten onder het motto ‘kansen voor ideëel en commercieel’.

Lees verder »
1 3 4 5 6