Corporate Volunteering

Corporate volunteering is een krachtige manier om je als medewerker en als bedrijf met kennis en kunde in te zetten voor maatschappelijke doelen. CPC is hierin gespecialiseerd en kan jouw bedrijf en / of jullie netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen dit (verder) te ontwikkelen. Een bijzonder aspect is daarbij maatschappelijke coaching door medewerkers van bedrijven. Hieronder wordt verstaan de 1:1 ondersteuning die medewerkers op grond van hun eigen maatschappelijke betrokkenheid geven aan doelgroepen in de samenleving (jongeren, vluchtelingen etc). Henk Kinds beschrijft deze projecten in het prachtig vormgegeven boek ‘COACH2B, verrassende verbindingen’, te bestellen bij CPC.

Waarom coaching en mentoring?

Deze activiteiten leveren 3-voudige winst op voor resp. de doelgroepen en hun projecten, de betrokken bedrijven en de coachende medewerkers:

  • 1:1 ondersteuning en contact is effectief voor de coachee, mentee of maatje. Door meer mensen op deze wijze begeleiding en ondersteuning te bieden kunnen mensen uit diverse groepen zich verder ontwikkelen;
  • Het biedt de onderneming een goede manier om haar maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) vorm te geven en tevens bij te dragen aan de ontwikkeling van medewerkers (hrm);
  • Door maatschappelijke coaching kunnen medewerkers een effectieve manier vinden zichzelf te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers die maatschappelijke doelgroepen coachen vinden dat het verdieping in hun werk geeft; Zie hieronder:

Vrijwillige coaches uit het bedrijfsleven kunnen bij dragen aan

  • Talentontwikkeling
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Oriëntatie binnen het bedrijfsleven
  • Opdoen van ondernemers- en werknemersvaardigheden
  • Vergroten van het professioneel netwerk, het sociaal kapitaal.