Installatie Interim Change Management Team Delfstoffen Autoriteit Suriname

“Wij zijn nog nooit eerder in de geschiedenis van Suriname zo dichtbij het instellen van het instituut gekomen”, merkt Minister David Abiamofo van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) op tijdens zijn toespraak in Jacana Amazon Wellness Resort. Volgens Abiamofo wordt er al langer dan 30 jaren gesproken over het opzetten van een Delfstoffen instituut (Autoriteit). Uiteindelijk mochten medewerkers van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD), het Bauxiet Instituut Suriname (BIS), Ordening Goud Sector (OGS) en van Mijnbouw/NH op 17 november 2022 deelgenoot zijn van de installatie van een Interim Change Management Team alsook een motivatiesessie inzake het op te zetten Instituut.

Tijdens deze sessie, die door CPC werd gefaciliteerd, werden de deelnemers ingelicht over de status en activiteiten rond het op te zetten Delfstoffen instituut (Autoriteit). De acties die hierbij horen zijn onder andere, review van de Herziening Mijnbouw Wet en Wet Instelling Delfstoffen Instituut (Autoriteit), de institutionele indeling van het op te zetten Delfstoffen instituut (Autoriteit) Suriname en het veranderingsproces om te komen tot het Delfstoffen instituut (Autoriteit) Suriname.

De Minister is zich ervan bewust dat voornamelijk het veranderingsproces nogal wat ondersteuning en inspanning zal vergen. Om dit veranderingsproces goed te begeleiden heeft de bewindsman een Interim Change Management Team geïnstalleerd, bestaande uit: Clyde Griffith, die hoofd verantwoordelijk zal zijn voor het veranderingsproces, Lindsey Sanne, fungerend hoofd van de GMD, Wilson Balansi manager OKGS en Ashwin Ramkhelawan, waarnemend directeur van BIS.

Voorts zal het Suriname Competative and Sector Diversification Project of te wel SCSD-project voorzien in alle middelen om het op te zetten Delfstoffen instituut (Autoriteit), te voorzien in procedures die zijn afgestemd op de Suriname Context, materiaal, equipment en training voor het personeel.

Verder op de dag werd op interactieve wijze van gedachten gewisseld hoe gezamenlijk vorm te geven aan het proces. Daarnaast zal volgens betrokken actoren het op te zetten instituut (Autoriteit) alleen kans van slagen hebben als zij samenwerken met andere cruciale partners zoals SBB, NIMOS, MIGlis en Anton de Kom Universiteit. Minister Abiamofo verwacht verder een vruchtbare samenwerking onder de actoren.