Reflectie Workshop Common Grounds Campus Woudhuis

Met de eerste ervaringen van inclusief werkgeven en leren met MKB werkgevers, wordt het tijd om actieleren op Campus Woudhuis verder vorm te geven voor 2022. In deze reflectie workshop heeft het kennisplatform van de Campus deze uitdaging opgepakt.

Het kennisplatform van Campus Woudhuis werd opgezet met de ambitie om de Campus een Living Lab te laten zijn waar praktijkervaring, kennis en theorie met elkaar in gesprek zijn. Vanaf het begin stond actieleren daarbij hoog op de agenda.

De setting van een living lab: in de ‘echte wereld’ creëren we “common grounds”, werkplekken met begeleiding voor de campus medewerkers, en sluiten daarvoor een overeenkomst met  ten minste vier MKB werkgevers. De eerste common grounds bij aannemer Veenenman en groenbedrijf Jan Rap functioneren sinds het najaar van 2021. Het kennisplatform fungeert als klankbordgroep in de ontwikkeling van een gerichte aanpak.

In de workshop reflecteerden deelnemers op de eerste ervaringen met de Common Grounds. Zowel de opzet van het actieleer onderzoek als de eerste ervaringen werden getoetst en waar nodig bijgesteld.

 

Reflectie Workshop Common Grounds Campus Woudhuis