Leerwerk bedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarktsluit het seizoen af.

De campus is een groen werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Onze medewerkers bieden we zo een plek om te werken en leren in het groen en we werken daarbij samen met ondernemers en andere werkgevers die inclusief werken of dat van plan zijn. Dat doen we voor een goede afstemming van onze werk-leertrajecten op de reguliere arbeidsmarkt en voor de doorstroming van onze medewerkers na afloop van hun traject op de campus.

De Campus had recent de jaarlijkse BBQ om het seizoen af te sluiten.

Recent werd het seizoen afgesloten met een gezellige Barbecue.

 

Regelmatig lopen HBO-studenten van hun stage op de campus. Zij draaien voor een paar weken of maanden mee in de groenploeg, in de organisatie of in een van Campus projecten.

Sinds kort werkt Frank Lucas bij ons, student Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkt mee aan het project Inclusief leren werken. Hij leg uit waarom hij voor de campus en dit project heeft gekozen: ‘In de afgelopen jaren heb ik mogen zien welke belangrijk rol werken en leren hebben in iemands leven. Het echt kunnen bijdragen vanuit je krachten en interesses is essentieel. Het sprak mij gelijk aan om een bijdrage te kunnen leveren aan de doorstroom van een medewerker van de campus naar reguliere bedrijven op de Ecofactorij. Echte participatie met belangrijk werk!’