Inclusie gaat leven

Hogeschool van Hall Larenstein en Campus Woudhuis organiseerden in Juni een praktijkdag inclusief onderwijs en onderszoek op de Campus. Met meer dan twintig student, waarvan het meerendeel een onderzoeksproject op de campus had gedaan, ging het gesprek aan over hun ervaringen rond inclusief onderzoek. Sofie Sergeant, recent gepromoveerd onderzoeker disability studies aan de VU was de gesprekspartner. Met uitdagende stellingen, presentaties van studenten onderzoek, en praktische groeps gesprekken kwam inclusie tot leven. Met een groeiende arbeidsvraag, en schaarste lijkt de tijd meer dan rijp om inclusie kern te maken van de arbeidsmarkt. De groen sector, zoals Bos en Natuur beheer, biedt daar bij uitstek mogelijkheden toe.

Lees verder »

Common Grounds met inclusieve werkgevers

Afgelopen donderdag, 23 april was de aftrap van het Common Grounds met inclusieve werkgevers project. In een start bijeenkomst met de eerste twee werkgevers die een Common Ground gaan inrichten werden de doelen, principes en het plan van aanpak doorgesproken.  Waar Campus Woudhuis tot nu toe vooral gericht is op werk-leertrajecten voor medewerkers in het eigen bedrijf op het landgoed, gaan de Common Grounds, vooruitkijkend, een methodiek en faciliteiten ontwikkelen om medewerkers te faciliteren in de stap naar werk bij een regulier bedrijf. We gaan daarbij met groepjes van gemiddeld drie medewerkers aan de slag. Allereerst bij bouwbedrijf Veeneman dat samen met hovenier Walter Ruesink inclusief werkgeverschap wil vormgeven in de praktijk. Levi van Dijk, werkzaam bij bos en natuurbeheerder Johan Rap begint in mei in deeltijd zijn werkzaamheden als voorman op de Campus.

Lees verder »

Stakeholder Engagement Standaard

Begin april besprak het EBS management het raamwerk voor stakeholderbetrokkenheid voor EBS. Ze spraken hun sterke steun uit voor het beleidskader en de doelstellingen ervan om binnen EBS een gestructureerde aanpak te ontwikkelen om met klanten en belanghebbenden in contact te komen.

Lees verder »

Werk Inclusief Beperking

“Werk inclusief Beperking”, is het nieuwe platform voor kennis en praktijk ervaringsleren rond begeleiding van mensen met een beperking richting regulier werk. Campus Woudhuis gaat hierin het eerste project voorstel ontwikkelen.

Lees verder »

Learning journey over stakeholder betrokkenheid

Met een kleine 40 deelnemers is vandaag het aktieleer traject binnen Energie Bedrijven Suriname NV (EBS) gestart met een interactieve workshop.  In de komende weken volgen de deelnemers een online cursus en divverse workshops over methoden en technieken voor het betrekken van stakeholders in het project management.

Lees verder »
1 2 3 4 6