Installatie Interim Change Management Team Delfstoffen Autoriteit Suriname

“Wij zijn nog nooit eerder in de geschiedenis van Suriname zo dichtbij het instellen van het instituut gekomen”, merkt Minister David Abiamofo van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) op tijdens zijn toespraak in Jacana Amazon Wellness Resort. Volgens Abiamofo wordt er al langer dan 30 jaren gesproken over het opzetten van een Delfstoffen instituut (Autoriteit). Uiteindelijk mochten medewerkers van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD), het Bauxiet Instituut Suriname (BIS), Ordening Goud Sector (OGS) en van Mijnbouw/NH op 17 november 2022 deelgenoot zijn van de installatie van een Interim Change Management Team alsook een motivatiesessie inzake het op te zetten Instituut.

Lees verder »

Sustainability issues in SDF project management

The workshop on the sustainability of the SDF2 projects, was held at the Ambassador Hotel in Hargeisa on Monday 9 May. The workshop was part of an ongoing baseline assessment of the sustainability of current SDF investment projects.

Lees verder »

Reflectie Workshop Common Grounds Campus Woudhuis

Met de eerste ervaringen van inclusief werkgeven en leren met MKB werkgevers, wordt het tijd om actieleren op Campus Woudhuis verder vorm te geven voor 2022. In deze reflectie workshop heeft het kennisplatform van de Campus deze uitdaging opgepakt.

Lees verder »

Transitie process naar nieuw Delfstoffen Instituut Suriname

Met de opening van de strategische planning workshop op 10 maart heeft 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐀𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨𝐟𝐨 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐮𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐇𝐮𝐥𝐩𝐛𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐞𝐥 𝐡𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐠𝐞𝐠𝐞𝐯𝐞𝐧 voorde herstructurering van de delfstoffen sector in Suriname.

Lees verder »

De rol van stakeholder betrokkenheid in EBS projecten wordt versterkt

EBS, het Surinaamse staatsbedrijf voor electriciteit opwekking en distributie, versterkt het project management met een gestructureerde methode voor stakeholder participatie. Het door de Caribbean Development Bank gefinancierde Suriname Power Project  (Electricity System Upgrade and Expansion) wordt hiervoor als pilot gebruikt. Het project is gericht op capaciteitsversterking om het stakeholder engagement proces binnen de energiesector te verbeteren.

Lees verder »

Inclusie gaat leven

Hogeschool van Hall Larenstein en Campus Woudhuis organiseerden in Juni een praktijkdag inclusief onderwijs en onderszoek op de Campus. Met meer dan twintig student, waarvan het meerendeel een onderzoeksproject op de campus had gedaan, ging het gesprek aan over hun ervaringen rond inclusief onderzoek. Sofie Sergeant, recent gepromoveerd onderzoeker disability studies aan de VU was de gesprekspartner. Met uitdagende stellingen, presentaties van studenten onderzoek, en praktische groeps gesprekken kwam inclusie tot leven. Met een groeiende arbeidsvraag, en schaarste lijkt de tijd meer dan rijp om inclusie kern te maken van de arbeidsmarkt. De groen sector, zoals Bos en Natuur beheer, biedt daar bij uitstek mogelijkheden toe.

Lees verder »

Common Grounds met inclusieve werkgevers

Afgelopen donderdag, 23 april was de aftrap van het Common Grounds met inclusieve werkgevers project. In een start bijeenkomst met de eerste twee werkgevers die een Common Ground gaan inrichten werden de doelen, principes en het plan van aanpak doorgesproken.  Waar Campus Woudhuis tot nu toe vooral gericht is op werk-leertrajecten voor medewerkers in het eigen bedrijf op het landgoed, gaan de Common Grounds, vooruitkijkend, een methodiek en faciliteiten ontwikkelen om medewerkers te faciliteren in de stap naar werk bij een regulier bedrijf. We gaan daarbij met groepjes van gemiddeld drie medewerkers aan de slag. Allereerst bij bouwbedrijf Veeneman dat samen met hovenier Walter Ruesink inclusief werkgeverschap wil vormgeven in de praktijk. Levi van Dijk, werkzaam bij bos en natuurbeheerder Johan Rap begint in mei in deeltijd zijn werkzaamheden als voorman op de Campus.

Lees verder »

Stakeholder Engagement Standaard

Begin april besprak het EBS management het raamwerk voor stakeholderbetrokkenheid voor EBS. Ze spraken hun sterke steun uit voor het beleidskader en de doelstellingen ervan om binnen EBS een gestructureerde aanpak te ontwikkelen om met klanten en belanghebbenden in contact te komen.

Lees verder »
1 2 3 5